skip to Main Content
Các tài khoản thanh toán trực tuyến (internet banking hoặc tại ATM)
Tên NH Chủ tk Số tk
Vietcombak CN Vinh, NA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SAKA 0101001204002

Techcombank CN Vinh, NA 

(Ưu tiên thanh toán tk này)

Trần Minh Đức

stk: 19035313666017

số thẻ: 4780970001087859

Vietcombank CN Vinh, NA Trần Minh Đức 0861000016807
Viettinbak CN Vinh, NA Trần Minh Đức 107000621150
BIDV CN Vinh, NA Trần Minh Đức 51010000499191
Vpbank CN Vinh, NA Trần Minh Đức 135698838
HDbank CN Vinh, NA Trần Minh Đức 129704070006234
VIB quốc tế  CN Vinh, NA Trần Minh Đức 404704060474084
Seabank CN Vinh, NA Võ Thị Lan Hương 44000014584992
Agribank CN Hưng Nguyên, NA Võ Thị Lan Hương 3608215004442
Back To Top